Skapa genväg för att starta SystemQ
Revision:2021-12-21
 1. Installation av filer på Ladda ner
 2. Eloquence startar ej
 3. SystemQ startar ej
  1. Användare
  2. Konto hos Qwert

Ladda ner SystemQ

Denna sida beskriver hur du skapar en genväg på skrivbordet samt en konfigurationsfil med dina inloggningsuppgifter. Denna fil, Applications.cfg, är placerad i din privata Dokumentmapp som bara du kommer åt när du är inloggad

 1. Kontrollera att Java finns installerat på din dator

  https://java.com/sv/download/ie_manual.jsp

 2. Logga in på www.qwert.se
 3. Stoppa eventuella Eloquence JDLG som kan vara igång
 4. Från menyn "Kundportalen" välj "Kör SystemQ Windows"
 5. Från menyn i "Eloquence JDLG" väljer du SystemQ Huvudmeny
 6. Logga in med din användarkod och lösenord, SystemQ Huvudmeny startar
 7. Välj Arkiv->Egenskaper->Installation/Nerladdning av startfiler
 8. I fliken "Urval", kontrollera din inloggningskod och lösenord
 9. Tryck på Starta och följ instruktionerna

Eloquence startar ej

Till skrivbordet har du laddat ner en fil SystemQ.jnlp. Den skall starta en dialogruta "Eloquence JDLG"

Normal skall vid installation av Java en sökväg till Javas programfiler konfigureras. Om detta inte sker kommer du få upp en dialogruta som frågar efter vilken App som skall användas. Välj "Flera appar" och bläddra till C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin och välj javaws.exe

Din dator bör komma ihåg detta val till nästa gång som standardapp för filer av typ jnlp.

SystemQ startar ej

Du har startat Eloquence JDLG men inget händer när du tryckel en rad i dialogrutan, SystemQ startar ej

Eloquende JDLG söker kontakt med servern genom att anropa servern över Internet på port 8100. Kontroller att denna port är öppen i brandväggarna.

Användare

För att kunna kör SystemQ behöver du ett konto hos Qwert. Kontot skapas av administratör hos Qwert.

 1. Lägg upp användaren i Qwerts Affärskontakter-Personer och det företagsnummer som användaren tillhör
 2. Lägg upp användarkod och lösenord i Eloquences konfigurationsfiler
 3. Lägg upp användarkod och lösenord och kliennummer i Arkiv-Egenskaper-Underhåll-Databaser-Personkoder
 4. Lägg upp användarens rättigheter i fliken Företag
 5. Lägg upp alias för andvändarkod till mailadress