Lägga upp nya kunder och leverantörer i affärskontakter
"

Handbok SystemQ affärssystem

Lägga upp nya kunder och leverantörer i affärskontakter

Kunder och leverantörer lagras i den gemensamma databasen för kunder och leverantörer. Här kan du dessutom registrera avdelningar, lista över personal, fria texter mm.

  • Välj:SystemQ->Affärskontakter->Företagsregister
  • Tryck på knappen "Ny" för att nollställa alla fält
  • Med Verkyg->Nästa lediga nr skapar du ett nytt företagsnummer (Första gången får man även möjlighet att välja hur många tecken som företagsnummer skall ha)
  • Nu kompletterar du med adressinformaion mm i fliken Adresser
  • Tryck på "Spara"
  • Du kan sedan komplettera med mer information i affärskontakter