Medlemsmatrikel för mobiler och andra datorer
Revision:2023-02-22

 1. Starta med att i din webläsare skriva in adressen: "matrikel.ggplus.se"
  I vissa webläsare envisas att googla, då måste man i stället skriva "https://matrikel.ggplus.se"

 2. Logga in med iconen längst till höger i menyn. Ange din inloggningskod och lösenord

 3. Skapa en App på hemskärmen. Direkt efter du har loggat in väljer du "Skapa genväg" i hamburgermeny . Sidan uppdateras nu snabbt med en länk som innehåller din inloggningskod och lösenord . Du skall nu lagra denna bild på din hemskärm så att du får en icon. Du kan då använda den för att starta appen utan att behöva looga in.
 4. Meny
  1. Hamburgermeny. Val av grupper. Skapa genväg. Länk till denna hanbok.

  2. Bildgalleri. Välja person

  3. Medlemslista Välja person ringa upp och maila

  4. Info, alla nyhetsbrev

  5. Kamera Ladda upp ny porträttbild till matrikeln

  6. Login
meny


PersonPeroner information

Från Bildgalleri och  Medlemsgalleri kan klicka för att få mer info på personen.

Din egen information kan du  ändra och lagra med knappen Sänd. Du kan även med   kamera-iconen   Kamera ladda upp en bild som du tar med din mobil

 1. Öppna din vy med personinfo
 2. Tryck på kamera
 3. Välj fil
 4. Välj ta en bild
 5. När du är nöjd ladda upp till server
 6. I fältet fru kan du komplettera med namn och mobil
 7. I fältet text kan lägga till text golf-id, hcp och familj


send


Grupper

 1. En person kan tillhöra olika grupper
 2. I personinfon kan man ställa in vilka grupper som personen skall tillhöra
 3. I hambuger-menyn kan man välja vilken grupp som skall visas på medlemslistan
 4. Genom att trycka på rubriken i medlemslistan kan du öppna mail och få adressen till gruppen.

Medlemslista Välja person

 1. Genom att trycka på förnamnet öppnar du personens info
 2. Genom att trycka på telefon-nummret kan du ringa upp
 3. Genom att trycka på mailadressen kan starta ett mail