Hantering av driftstörningar
Revision:202301-04
 1. Eloquence JDLG startar ej
 2. Ingen dialogruta kommer upp, endast ett felmeddelande från java
   Startmetod
  1. Startas med en app SystemQ_xxx.jnlp
   1. Installation av klient
  2. Startas med en app SystemQ_xxx.bat"
  3. Ingenting händer

   Eloquence JDLG är kanske redan är igång, kontrolera om ikon med "E" finna i "dolda ikoner", klicka på "E"

  4. Send email

  5. Kontakter support
   Helst rapportera med mail, undvik SMS
   För kontakt med GDM och Marxmeier, referera att ni är kund till Qwert
   1. I första hand: Qwert gunnar@qwert.se 070 70 35 10
   2. GDM servicedesk@gdm.se 060-140260
    I andra hand:GDM hanterar servern och kan hantera problem med server, omstart och liknande
   3. Marxmeier Support "support@marxmeier.com +49 202 243140
    Marxmeier har utvecklat Eloquence och kan hjälpa till vid problem med databaser, som är mycket sällsynta, hittils har ingen kund behövt ringa
 3. Ingen kontakt med server
  1. Inställningar

Startas med en fil "SystemQ_xxx.jnlp"

En jnlp-fil startar java. Filen hämtar java-filer från moln-server som bygger Eloquence dialogrutan

Detaljerad info från marxmeier.com

 1. Kontrollera kontakt med Internet
 2. Kontrollera kontakt med Molnserver
 3. Testa att logga in på www.qwert.se
 4. Pröva om andra kan logga in
 5. Eloquence JDLG startas men det kommer inte upp några menyrader.

  Programraderna är konfigurerade i filen
  C:\Users\xxx\Documents\Applications.cfg
  Filen MÅSTE ligga på PC:n, inte på någon molnserver

Ingen kontakt med server

Felsökning molnserver

 1. Anslut till det lokal nätverket 10.230.32
 2. Logga in på server 10.230.32.2
  1. Logga in med user qwert
  2. logga in som su
 3. Kontrollera utrymme på diskarna

  df -h

  /tmp kan ha loggfiler som vuxit, dessa kan tas bort

 4. Starta om servern med reboot