"

Handbok SystemQ affärssystem

EDIFACT e-handel

Arbetsgång:

Hämta order från PostNet Programmet Ftp_Postnet.01 som kräver en LINUX-server körs av cron var 15:de minut och hämtar hem meddelanden som finns i vår brevlåda på PostNets-server
Inkommande meddelanden ligger nu i
/data/systemq/edi/in/
Tolkning av meddelanden Programmet Tolka_edi.01 körs någon minut senare och bearbetar de meddelanden som finns i /data/systemq/edi/in/.
Vi tolkningen används edifaktdatabasen och den råa kundordern märks med Var_ref$="NY ORDERS"
Information om fakturering lagras som fri text på ordern
Efterbearbetning Efter det att Tolka_edi.01 har kört inkommande meddelanden startar den Efterb_order som bearbetar alla order med Var_ref$="NY ORDERS". Ordern prissättes och övriga data fylls i. Säljare på kunden får epost att order är mottagen
Utleverans Ean lok.kod faktmottagare i fri-text styr att fakturan skall märkas som en EDIFACT-faktura med EDIFACT i projektfältet, detta förhinrad att den skrivs ut med vanliga fakturautskriftsprogrammet
Faktura EDIFACT Detta program gör ett EDIFACT-meddealnd av fakturan och skicak det till PostNet
Kvitto I Log EDIFACT-meddelanden visa ett kvitto upp att fakturan är mottagen