Kom igång med SystemQ
Revision:2020-09-23
 1. Som kund får du en inloggningskod och lösenord från Qwert
 2. Gå in på www.qwert.se
 3. I kundportalen väljer du "Kör SystemQ på Windows"

  Du får några informations-popupper som du godkänner

  Nu skall du få en dialogruta som heter Eloquence JDLG

 4. I dialogrutan väljer du SystemQ meny
 5. Du loggar in med din inloggningskod och lösenord

  SystemQ Huvudmeny öppnas nu, inloggad på ditt företag. Klart att användas

 6. Underlätta inloggning med genväg och med sparat inloggning och lösenord
  1. Välj Arkiv->Egenskaper->Installation/Nerladdning av startfiler
  2. Välj Flik Urval
  3. Inloggningskod och lösenord skall vara ifyllt, om inte komplettera
  4. Tryck på Starta

   2 filer kommer nu att laddas ner och lagras i din privata mapp "inloggad"

   • C:\Users\"inloggad"\Applications.cfg som innehåller menyraderna i Eloquence JDLG
   • C:\Users\"inloggad"\...\Desktop\SystemQ-home.jnlp som är genvägen du använder för att starta SystemQ