Lägga upp ny klient och användare i affärssystemett
Revision:2020-09-10
 1. Databaser
 2. Användarkod och lösenord
 3. Inloggning för användaren
 4. QWBAS2,SAAS01
 5. Datamappar
 6. Alias
 7. Fakturering av avtal klient
 8. Välkomstmail

Databaser

 1. Underhåll databaser
 2. Välj server 192.168.30.4
 3. Välj nästa lediga nummer som klientnr
 4. Flik databaser
 5. Ange klientnummer
 6. Skriv in företagsnamnet i namnfältet
 7. Skriv in i keynamn USERS: W120, där W120 är nummer i personinfo, användare som kan logga in på databas
 8. Tryck på Bilda Databaser
 9. För klientnummer>100 lagras även informationen i QWBAS2,SAAS01
 1. Ny klient
  • Logga in på företaget och kör guiden
 2. Flytta befintlig kund till molntjänst
  • Logga in på sq04-qwert
  • Utgår från databaser skapade från backup
  • Kopiera /disk3/backup/dell/data/export/dbexport-8801 till aktuell backup-mapp, anpassa till service och databasnamn
  • Exportera databaserna
  • Kopiera /disk3/backup/dell/data/export/dbimport-8801 till aktuell backup-mapp, anpassa till service och databasnamn
  • vi /etc/rsyncd.conf
                           [DELLDATA]
                           path = /disk3/backup/dell/data
                           read only = no
                           hosts allow = 192.168.30.4 
                           
  • Kopiera filer till molntjänst

   /root/rsync-dell.sh

   eller kopier på annat sätt
  • Logga in på molnserver
  • cd /disk2/data/klient/export
  • Uppdatera databaser med ny info

   ./dbimport-8970

Användarkod och lösenord

Inloggning för användaren

 1. Inloggning SystemQ
  • Peronkoden är samma som i personinfo
  • Skriv in namn
  • Lösenord
  • Företagsnummer=Klientnummer
  • Qwbas = QWBAS2,SAAS01, kommer automatiskt upp för klientnummer > 100
  • (Bocka för allt utom Systemadmin)
  • För klientnummer>100 lagras även informationen i QWBAS2,SAAS01
  • Lägg upp användare och lösenord i eloqsd.user

   [personkod] Name = Användarens namn Password = lösenord Home = /disk2/data/kliennamn Uid = saas Gid = users

   Gid kan även anges som en klients grupp

  • Testkör inloggning
 2. Inloggning Linux

QWBAS2,SAAS01

Datamappar

Alias

Fakturering av avtal klient

Välkomstmail