API:er för att skicka Xlm-fakturor med Peppol (Peppol BIS3)
Revision:2023-03-31
 1. B2Brouter som vidarebefordrar faktura till kundens system
 2. Inställningar på kunden i SystemQ
  1. Aktivera kunden för peppolfakturering
 3. Information på order
 4. Information Egna företaget
 5. Skicka fakturor
 6. Styrning av kundgrupps orderregistrering
 7. https://b2brouter.readme.io/reference/get_projects-format
 8. http://www.sftiverifiering.se/svefakturaexempelsamling/SvefakturaExempelfiler/A-Principer/FakturaMedRabattPaRadniva.xml

B2Brouter som vidarebefordrar faktura till kundens system

Vid utskrift av fakturor till kunder som skall ha Peppol-fakturor loggar programmet SystemQ in på app.b2brouter app.b2brouter.net och skickar fakturan (/invoices/import.json) till b2brouter som sedan skickar den vidare (/invoices/send_invoice/xxxxx.json) över peppol-nätverket till kunden.

 1. Logga in på app.b2brouter.net med din web-läsare

  Där har du ett konto som du loggar in på.

  Du lägger upp kunden och anger peppol-info, Peppol ID för företaget

  Identitet e-handel Organisationsnummer

Inställningar på kunden i SystemQ

 1. BuyerReference= Affärskontakter.Kundinfo:Uppdragsnummer
 2. BuyerAccountingReference= Affärskontakter.Personer.Personinfo
  1. Alternativ 1:

   Personen är markerad som 'Referens fakturering' BuyerAccountingReference=Namn på personen

  2. Alternativ 2:

   Personen har i Avdelning texten 'XML-Invoice'

 3. Det går även att i anteckningar på person ange annan server än B2Bruter.net
 4. AccountingCustomerParty.Party.EndpointID

  Affärskontakter.Adresser.Org_nr

 5. AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID

  Affärskontakter.Adresser.Org_nr

 6. AccountingCustomerParty.Party.PartyName.Name

  Affärskontakter.Namn

 7. AccountingCustomerParty.Party.PostalAddress

  Affärskontakter.Adresser.Fakturaadress(3)

 8. AccountingCustomerParty.Party.PartyLegalEntity.RegistrationName

  Affärskontakter.Namn

 9. AccountingCustomerParty.Party.PartyLegalEntity.CompanyID

  Affärskontakter.Adresser.Org_nr

 10. AccountingCustomerParty.Party.Name

  Namn på ovan vald person

 11. AccountingCustomerParty.Party.Telephone

  Om personen har telefon

 12. AccountingCustomerParty.Party.ElectronicMail

  Om personen har mail

 13. Aktivera kunden för peppolfakturering

  Affärskontakter.Kundinfo.Skriv faktura som: välj 'B2Brouter'

Information på order

 1. Kundorder.Huvud.Godsmärke

  Om värde anges kommer det att hamna i BuyerAccountingReference i stället för det som finns i Affärskontakter.Personer.Personinfo

  AccountingCost får Kundorder.Huvud.Godsmärke

 2. Invoice.Delivery.DeliveryLocation.Adress

  Kundorder.Huvud.Leveransadress(2)

 3. Invoice.Delivery.DeliveryLocation.PostalZone City

  Kundorder.Huvud.Leveransadress(2)

 4. Invoice.PaymentMeans.PaymentMeansCode

  Affärskontakter.Kundinfo.Betalningsvillkor

  Arkiv.Egenskaper.Kodlistor.Betalningsvillkor.Kredittid

 5. Invoice.PaymentMeans.PayeeFinancialAccount

  Affärskontakter.##.Adresser.Bankgiro

 6. Invoice.InvoiceLine.ID

  Fakturrad.Pos

 7. Invoice.InvoiceLine.InvoicedQuantity.unitCode

  Fakturarad enhet/Orderrad enhet
  Enhet översätts till standard för Peppol
  https://sfti.se/download/18.1f376ad3177c89481f76849b/1616147800122/SFTI%20Shortlist_UnitsOfMeasureCodes_20191017.pdf
  SystemQ.Ekonomi.Kundreskontra.Fakturering.Faktura PEPPOL; Inställningar.Visa enheter visar vilka enheter som är aktivade.

 8. Invoice.InvoiceLine.Item.Description.Name

  Order_rad.Rad_text

 9. Invoice.InvoiceLine.Item.PriceAmount

  Fakt_rad.Belopp/Lev_antal

Information Egna företaget

 1. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.PartyIdentification

  Affärskontakter.Företagsnummer="##"

  Affärskontakter.Adresser.Org_nr

  Om Org nr börjar med 'SE' klipps detta bort

 2. Fakturaadress rad 1 och 3 används
 3. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.PartyTaxScheme.CompanyID

  Affärskontakter.Adresser.VAT

 4. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.Contact.Name

  Affärskontakter.Name

 5. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.Contact.Telefon

  Affärskontakter.Andresser.Telefon

 6. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.Contact.ElectronicMail

  Affärskontakter.Allmän.Email

Skicka fakturor

I SystemQ använder du rutinen 'Faktura utskrift' version 4 som vanligt. Programmet hanterar elektroniska xml-fakturor på samma sätt som pdf-fakturor som skickas med epost om B2B router är aktiverat enligt ovand

Har man valt fler än 1 ex. skrivs kopia ut på skrivaren

Efter utskriften kan man i app.b2brouter.net kontroller att alt funkar och får även hjälp att felsöka

Styrning av kundgrupps orderregistring

I kundgruppens anteckningar kan även villkor och styrning läggas in i anteckningar. Format Tag:Värde

  Taggar
 1. Er_ref_text:
  Ändrar ledtext på Er ref
 2. Er_ref.toolhelp:
  Ändrar toolhelp för fält Er ref, fler rader kan visas
 3. Er_order_text:
  Ändrar ledtext på Er order
 4. Er_order.toolhelp:
  Ändrar toolhelp för fält Er order, fler rader kan visas
 5. Er_ref.obligatorisk:
  Väljer flik Orderhuvud och sätter focus på fält Er ref
 6. Godsmarke_text:
  Ändrar text på Godsmärke
 7. Order_huvud_focus:
  Väljer flik Orderhuvud och sätter focus till fält angivet efter ":"
 8. Godsmarke.toolhelp:
  Ändrar text på toolhelp godsmärke, flera rader kan visas
 9. EXIT
  Sista raden. Avbryter inläsning av styrningar. Efterkommande rader är bara info, t.ex. dokumentation av styrningar, kundens önskemål.