"

Handbok SystemQ affärssystem

Periodiseringar av statistik i Affärssystemet SystemQ

Sökväg: Huvudmeny->Verktyg->Periodiseringar

 1. Periodisera kund-månad-statistik
 2. Periodisera leverantör-månad-statistik
 3. Periodisera kund-månad-statistik
 4. Periodisera kund-artikel-månad-statistik

Statistik summeras i tabeller med 36 rader. Det får då plats statistik för 3 år. Mot slutet av tredje året får man en varning att statistiken måste periodiseras.

Genom peridoseringen flyttas statistiken så att nästa år får plats. Då försvinner även den älsta statistiken.

Det är lämpligt att inga andra SystemQ-program körs under periodiseringara

Periodisera kund-månad-statistik
 • Markera "Periodisera kund-månad-statistik"
 • Tryck på Starta
 • Du får upp en popup som visar att statistiken behöver periodiseras
 • Låt markering Kund per månad stå kvar
 • I urvalsfliken visas nuvarande första år i statistiken
 • Tryck på Starta
  • Popup visar vad som kommer att göras
  • Tryck på "Fortsätt"
  • Databasen låses
  • Statistiken periodiseras
  • Databasen låses upp
  • I Arkiv-Egenskaper-Kundreskontra blir "Första år i Statistik" uppdaterat
  • Popup visar att det är klart
Periodisera leverantör-månad-statistik
 • Markera "Periodisera leverantör-månad-statistik"
 • Tryck på Starta
 • Du får upp en popup som visar att statistiken behöver periodiseras
 • Låt markering Lev per månad stå kvar
 • I urvalsfliken visas nuvarande första år i statistiken
 • Tryck på Starta
  • Popup visar vad som kommer att göras
  • Tryck på "Fortsätt"
  • Databasen låses
  • Statistiken periodiseras
  • Databasen låses upp
  • I Arkiv-Egenskaper-Leverantörsreskontra blir "Första år i Statistik" uppdaterat
  • Popup visar att det är klart
Periodisera kund-månad-statistik
 • Markera "Periodisera artikel-månad-statistik"
 • Tryck på Starta
 • Du får upp en popup som visar att statistiken behöver periodiseras
 • I urvalsfliken visas nuvarande första år i statistiken
 • Tryck på Starta
  • Tryck på "Fortsätt"
  • Popup visar vad som kommer att göras
  • Tryck på "Fortsätt"
  • Statistiken periodiseras
  • I Arkiv-Egenskaper-OIL blir "Första år i Statistik" uppdaterat
  • Popup visar att det är klart
Periodisera kund-artikel-månad-statistik
 • Markera "Periodisera kund-artikel-månad-statistik"
 • Tryck på Starta
 • Du får upp en popup som visar att statistiken behöver periodiseras
 • I urvalsfliken visas nuvarande första år i statistiken
 • Tryck på Starta
  • Tryck på "Fortsätt"
  • Popup visar vad som kommer att göras
  • Tryck på "Fortsätt"
  • Statistiken periodiseras
  • I Arkiv-Egenskaper-OIL blir "Första år i Statistik" uppdaterat
  • Popup visar att det är klart