"

Handbok SystemQ affärssystem

Projektadminstration, hantering av projekt, projektredovisning och uppföljning

 1. Projektredovisning grunddata
 2. Projektredovisning löpande arbete med projektet
 3. Tidsrapportering
 4. Veckorapport
 5. Uppdragsredovisning
 6. Registrera projekt
 7. Registrera egna tidsrapporter
 8. Koppling mellan kundorder och projekt (förstudie)
  1. Syfte och målsättning
  2. Nytt Projekt på order
  3. Urval företag på projektledare
  4. Projektledare på kundföretag
Syfte och målsättning Syftet är att med minimalt extra arbete kunna koppla kundorder och företag till projketledare

I Urval affärskontakter skall man kunna använda projektdelatagare för att kunna söka efter kundföretag

Genom att använda SystemQ:s projektmodul skapas framtida möjligheter att kunna bygga vidare och tillmötesgå nya önskemål som kan tänkas uppstå.

Nytt Projekt på order I Kundorder registrera finns fältet projketledare

I fältet anges projektledarens kod, varpå följande händer:

 • Om inget projektnummer är angivet
  • Ordernummer kopieras till projektnummer
 • Om projektnummer och ordernummer är lika
  • Kontroll om projketet finns, om ej
   • Projekt lagras
  • Projketledare lagras som projektdeltagare
   • Finns ej kod i projektredovisning hämntas infon från tabellen Säljare och lagras i projketredovisningen
   • Projektledaren får roll PROJEKTLEDARE
  • Säljare lagras som projektdeltagare
   • Finns ej kod i projektredovisning hämtas infon från tabellen Säljare och lagras i projketredovisningen
   • Säljaren får roll SÄLJARE
  • Ordernummer lagras även som delprojekt som tillhör projketnummret
 • Om projektnummer och ordernummer INTE är lika
  • Ordernummer lagras som delprojekt som tillhör projketnummret
Urval företag på projektledare I Affärskontakter finns fältet "Projektledare".

Om man fyller i kod i detta fält kommer programmet att söka igenom projekt där koden är projketdeltagare och hämta upp dessa företag. Där efter testas att övriga urvalskriteria uppfylls

Projektledare på kundföretag I affärskontakter skall man kunna ange vem som är projketledare, och som skall komma upp på nya order