"

Handbok SystemQ affärssystem

Moduler som hanterar tillverkning i affärssystemet

Affärssystemet har stöd för tillverkning av produkter. Dessa produkter har en struktur som beskriver dess uppbyggnad
 1. Metoder för administration av tillverkning

  1. Tillverkningsorder Tillverkningsorder med materialkort och arbetskort m.m.
  2. Produktionsrapporter
  3. legotillverkning Extern legotillverkning dör vi anlitar underleverantörer
  4. Intern legotillverkning
  5. Tillverkning mot kundorder
  6. Kundorderstyrd tillverkning
 2. Grunddata MPS

  1. Listnummer Inställning av räknare för tillverkningsorder och material. och arbetskort
  2. PlaneringsgrupperGrupper som skall utföra arbetsoperationerna
  3. Struktur artikel Beskriver hur en detalj är uppbyggd av artiklar och arbetsoperationerna
  4. Material Komplettera artiklar med information som behövs för tillverking. Klassning av artiklar, komponent, råmaterial mm
  5. Förkalkyl Utskrift av en kalkyl på detaljens struktur
  6. Klasser Döpa om klassindelning av komponenttyper som används i MPS