"

Handbok SystemQ affärssystem

Bokningssystem för visningsmöbler

Senaste ändring:
 • Dokumentation

 1. Bra att veta inför en bokning
  1. Logga in
  2. Titta på artiklar, se lagersaldon, välja artiklar
   1. Från katalogen med produkt-klasser väljer man vilka artiklar som skall visas
   2. I fliken "Produkter" visas en lista med produkter som ingår i vald klass
   3. Mer detaljerad information visas i fliken "Artikelinformation" genom att trycka på artikelnummer i produktlistan
   4. Större bild visas om man klickar på bilden
   5. Antal i lager eller vilka individer som finns visas
   6. Ange antal och tryck på "Välj" för att lägga upp artikeln i listan för valda artiklar
  3. Skapa en ny order
   1. I fliken "Ny order" skriver man en leveransadress och övrig information
   2. Tryck på "Ny order" för att skapa en order med preliminärt företagsnummer, Fliken med projekt visas
   3. Valda artiklar kommer nu att kopieras till orderrader
   4. Vill man inte att valda artiklar skall kopieras, skall man i fliken "Vias valda artiklar" tryck på "Töm valda artiklar"
  4. Koppla ny ordern till ett projekt och därmed även ett företagsnummer
   1. Välj fliken "Projekt"
   2. Klicka på plustecken efter projektnummer
  5. Komplettera order med fler artiklar
   1. Du kan gå in och komplettera/ändra befintliga order
    1. I fliken "Aktuella order" klickar man på ordernummer i vänstra kolumnen
    2. I fliken "Projekt" klickar man på ordernummer i högra kolumnen
  6. Komplettera order med orderinformation
  7. Avsltuta genom att skicka ordern
  8. Logga ut
  9. för att uppdatera alla flikar
  10. för att vsa handboken
 2. För dig som vill veta mer
  1. Katalogen till vänster, visar klasser som finns i SystemQ
   1. Välj klass som skall visas i fliken "Produkter"
  2. Flikar
   1. Produkter
    1. Sökning, ange sökord tryck på knapp. Söker i första hand på artikelnr/tillverkarens artikelnr, i andra hand fritext sökning på artikelnamn. Söker i alla klasser.
    2. Sortering kan väljas på artikelnummer eller namn
    3. Bokning av artiklar med lagerhantering FIFU
     1. Välj enhet, ev hyra eller st
     2. Välj antal
     3. Tryck på "Boka" eller "Välj" beroende på, om order är påbörjad
    4. Bokning av artiklar med individhantering
     1. Markera vilka individer som skall bokas
     2. Tryck på "Boka" eller "Välj"
   2. Aktuella order, visar lista med aktuella order
    1. Välj order genom att klicka på "Ordernummer"
    2. Orderinformation visas
    3. "Visa orderrader" updateras
    4. för att uppdatera listan med aktuella order
   3. Projekt
    1. Nytt projekt registreras i SystemQ:s projektmodul
    2. Lägga till en ny order till ett projekt, Order skall först skapas i fliken "Ny order" innan den kan kopplas till ett projekt
     1. När man trycker på plustecknet hämtas projektets företagsnummer som lagrad på ordern
     2. Ett delprojekt lagras i projektredovisning grunddata
     3. Fliken "Orderinformation" visas och kvitterar med att visa projektets företagsnamn
    3. Välja en order i ett projekt genom att klicka på ordernummer längst till vänster
    4. Uppdatera listan med projekt
   4. Ny Order/Orderinfo
    1. Ny order
     1. Ange en leveransadress för ordern/delprojektet <
     2. Tryck på "Ny order" för att skapa en order med preliminärt företagsnummer, Fliken med projekt visas
    2. Orderinfo, ändra befinlig order
     1. "Uppdatera", lagrar informationen på ordern för fortsättning med val av artiklar
     2. "Skicka order"
      • lagrar informationen och avslutar ordern
      • Uppdatera antal i order/disponibelt saldo
      • Ändrar status till BOKA på orderrader
      • skickar ett mail med orderbekräftelse i pdf till inloggad persons epostadress
     3. "Ta bort order", ta bort ordern och delprojekt
     4. "Kopiera" kopierar ordern med alla artiklar/individer till en ny order och delprojket på samma projekt
    3. Fältbeskrivningar
     1. Önskad leveransdag är ett fri-textfält
     2. Bokas från till är datum då produkten/individen skall baokas för denna order. Visas i gannt-scheman "Planering order" och "Planering artiklar"
   5. Valda artiklar / Visa orderrader
    1. När en order är aktiv visas orderrader
     • Ange noll för att ta bort raden och frisläppa bokade individer
     • Finns individer upplaggda på artikeln, markerar man vilka som skall bokas i stället för att ange antal
    2. När en order ej är aktiv visas valda artiklar
     • Ta bort alla val med knappen "Töm valda artiklar"
     • Ta bort enskild rad med att ange noll i antal och tryck på "Välj"
   6. Artikelinformation
    1. Fliken tänds när man trycker på artikelnummer i flikarna "Produkter", "Visa valda artiklar" och "Orderrader"
    2. Finns lagersaldo, antal i order (Bokade) eller Inköp, visas detta
  3. Planering order
   1. Visar ett Ganttschema sorterat utifrån aktuella order
   2. Ger en bild på hur order ligger tidsmässigt
  4. Planering artiklar
   1. Visar ett Ganttschema sortera på individer
   2. Ger en bild på hur boknin av artiklar/individer ligger tidsmässigt
  5. Projekt DEMO
   1. En prototyp för att visa ett Ganttschema med möjlighet att ändra planering
  6. Logga ut
  7. Skicka order
   1. Samma som skicka i fliken "Orderinfo"
  8. Uppdatera hela sidans alla delar