Lagerhantering

SystemQ:s lagerhantering bygger på FIFU-metoden. Denna innebär att varje inleverans skapar en
FIFU-post. Vid utleveranser räknas dessa av i den ordning som inleveransen skedde.
 
 • Äkta FIFU-hantering
 • Flera lager
 • Flytande lager
 • Alla transaktioner spårbara
 • In och utleveranser länkade mellan inköp ockh kundorder. Kundorderstyrda inköp.
 • Inventering
 • FIFU-hantering med olika förpackningsstorlekar
 • Hanterar utleveranser av strukturartiklar och paket. Omräkning med bererdningsdata.
 • Hanterar legotillverkning
 • Länkar till andra företags lager
 • Visar lagersaldon på ingående delar vid orderregistrering
 • Lagret kopplat till indivregister för serienummerhantering
 • Nettobehovsberäkningar med hänsyn till order och inköp, produktstrukturer nerbrutna på detaljnivå. Hänsyn till ledtider och önskade leveranstider