Administration av affärssystemet
Revision:2020-10-05
 1. Underhåll och support av SystemQ
 2. Administration av databaser i SystemQ
 3. Uppläggning av ny användare
 4. Behörighet
  1. Konfigurera användare på server 8.20
  2. Behörighet användare
  3. Funktioner som kräver viss behörighet
  4. Gruppers rättigheter mot vissa dataset
 5. Konfigurering av de skrivare som skall användas av SystemQ
 6. Konfigurering och övervakning av VPN-tunnlar över Internet
 7. Rutinen används för underhållskörningar i order-inköp-lager med kan även köras manuellt
 8. Beskrivning av rutiner för backup
 9. Sendmail Konfigurering av mailserver, semestermeddelanden
 10. Konfigurering av scanning och dokumenthantering
 11. Uppbyggnad av filsystemet på LINUX-server
 12. Installation, uppdatering av certifikat