"

Handbok SystemQ affärssystem

Top-Menyn Arkiv

I SystemQ:s top-menyrad finns alltid alternativet 'Arkiv'. Här under finns olika egenskaper och inställningar som du använder i det dagliga arbetet. Här finner du också valen 'Ny' och 'Ta bort' som du kan använda när du arbetar i ett program. Under 'Skriv ut' hittar du utskriftsprogram som är kopplade till det program som du arbetar med.
 1. Ny: Starta om registrering på nytt. Ctrl+N
 2. Spara: Sparar det du håller på med. Ctrl+S
 3. Ta bort: Ta bort det du håller på med från databasen.
 4. Utforska filer i Data
 5. Egenskaper
  1. Guide nytt företag, program för att starta upp ett företag med ett antal standardinställningar i de olika modulerna
  2. Kodlistor
   1. Betalningsvillkor registrera
   2. Distributionskoder registrera
   3. Intressekoder registrera
   4. Kundkategorier
   5. Lagerplatser
   6. Leveranssätt
   7. Leveransvillkor registrera
   8. Valutor och kurser
  3. OIL Fasta inställningar/uppgifter i Order-Inköp-Lager.
  4. Kundreskontra Inställningar och egenskaper i kundreskontran, fakturanr, moms% mm.
  5. LeverantörsreskontraInställningar och egenskaper i leverantörsreskontran, inkommandenummer mm. Alt+L
  6. Företagsekonomi Inställningar och egenskaper i bokföringen, räkenskapsår, verifiktionsnummer mm. Alt+F
  7. Löner Inställningar och egenskaper i lönerna.
  8. Redigera inställningar Ändra på inställningar som görs i affärssystemet SystemQ
  9. Databas med ledtexter i olika språk
  10. Web design: Inställningar för webbutiken och databas-baserad hemsida
  11. Underhåll av databaser och login för användare
 6. Import-export, Integration
  1. Importera SIE-fil från försystem
  2. Export av bokföring till SIE-filer
  3. Export av bokföring till Datafiler
  4. Importera data
  5. Importera företagsuppgifter från datafil
  6. Läs in artikelinformation från datafil
  7. Webservices
  8. Skapa en LDIF-fil med mail-adresser
  9. Spontana databasfrågor, export till datafil
  10. Ändra innehåll i databasernas tabellers datafält
 7. Förval av skrivare Ställ in vilken skrivare som skall användas så att behöver du inte göra valet varje gång
 8. Skrivarinställningar
 9. Skriv ut
   Utskrifter kopplade till aktuella rutiner
  1. Utskrift listbox eller till Excel
 10. Återgå till ursprungsprogrammet
 11. Avsluta all program