använda externa backupdatabaser
Revision:2020-10-07
 1. Översikt
 2. Konfigurering av backuppdatabasen
 3. Start och stoppa service
 4. Skript som kopierar backuppen till en fristående körbar version
 5. Användare på backupserver
 6. Inloggning för användaren

Översikt

Den externa backupdatabasen finns för att trygga företagets drift vid förlust av server.

Konfigurering av backuppdatabasen

  1. Fil med konfig: /etc/opt/eloquence/8.3/eloqdb-saas.cfg

   Kopiera en befintlig konfigurationsfil och anpassa dessa fält. Namn, i detta exempel saas, ändras till lämpligt utifrån orginadatabasens namn

   1. Namn på databas: Title = saas
   2. Tcp/ip port som skall vara unik: Service = 8810
   3. Volumer med samma namn som orginalet fast placerade på backupservern

   Title = saas
   Service = 8810
   [Volumes]
   
   Root = /disk2/databas/db_saas/databas.vol
   Log02 = /disk2/databas/db_saas/databas.log
   Vol03 = /disk2/databas/db_saas/databas1.vol
   Vol04 = /disk2/databas/db_saas/databas2.vol
   Vol05 = /disk2/databas/db_saas/databas3.vol
   Vol06 = /disk2/databas/db_saas/databas4.vol
   Vol07 = /disk2/databas/db_saas/databas5.vol
    
                                
                                    

  Start och stoppa service

  Databasen startas med systemctl som anropas av en fil för servicen

  1. Kopiera standardservice till ny
   # cp /usr/lib/systemd/system/eloqdb83.service  eloqdb83@saas.service
                             
                             
  2. Visa status med
                             systemctl status eloqdb83@saas.service
                             
   Starta med
                             systemctl start eloqdb83@saas.service
                             

  Skript som kopierar backuppen till en fristående körbar version

  1. Fil:/root/saas_backup.sh
   systemctl stop eloqdb83@saas.service
   rm -rf /disk2/databas/db_saas/*
   /bin/cp -p /disk3/backup/saas_systemq06/databas/databas.vol /disk2/databas/db_saas
   /bin/cp -p /disk3/backup/saas_systemq06/databas/databas1.vol /disk2/databas/db_saas
   /bin/cp -p /disk3/backup/saas_systemq06/databas/databas2.vol /disk2/databa>s/db_saas
   /bin/cp -p /disk3/backup/saas_systemq06/databas/databas3.vol /disk2/databas/db_saas
   /bin/cp -p /disk3/backup/saas_systemq06/databas/databas4.vol /disk2/databas/db_saas
   /bin/cp -p /disk3/backup/saas_systemq06/databas/databas5.vol /disk2/databas/db_saas
   chmod 777 /disk2/databas/db_saas/*
   /opt/eloquence/8.3/bin/dbvolextend -v -R -m 0 -s 100 -c /etc/opt/eloquence/8.3/eloqdb-saas.cfg
   systemctl start eloqdb83@saas.service
    
                             
                             
                             

  2. Skriptet körs av cron:
   35    2  *  *   *   /root/saas_backup.sh