"

Handbok SystemQ affärssystem

INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV SYSTEMQ

SystemQ är en Client/Serverlösning. Efter installation av program och dialogfiler skall du konfigurera hur de olika delarna skall kommunicera med varandra. Följer du följande steg kommer du att kunna köra SystemQ

Information

Inledning Beskrivning hur de olika delarna i Client/Serverlösningen samverkar

Installation

Installation server Installation och konfigureringsanvisningar
Installation av klient Installation och konfigureringsanvisningar
Skrivare Installation och konfigurering av skrivare

Konfigurationsfiler

eloq.config . Applikationen körs av eloq/eloqcore som utför de instruktioner som finns i SystemQ:s programfiler.

 • Konfigurerar var de filer/mappar som applikationen använder ligger
 • Konfigurerar kopplingar (ipnr+port) till databaser
 • Konfigurerar vilka skrivare som kan användas
eloqdb6.cfg Beskriver databasens konfiguration
Application.cfg Konfiguering av meny i Eloquence Dialog Console
JEloq.cfg Styr utseende och funktion i JAVA-fönster och Eloquence Dialog Console
eloqsd.user
eloqsd.cfg
licence
elocl.ini Konfiguration av fönsterhanteraren i Windowsversionen

Konfigurering av hemsida

Konfigurering

Inscanning av fakturor

FTP-server KÎr setup pÔ LINUX-servern. Se till att tjÌnsten vsftpd Ìr igÔng

konfigurationsfiler ligger under /etc/vsftpd

ftpusers: Users that are not allowed to login via ftp

/etc/vsftpd/user_list Enda anvÌndaren som skall finna hÌr Ìr

root

/etc/vsftpd/vsftpd.conf anonymous_enable=NO

local_umask=777

userlist_deny=NO xferlog_file=/var/log/vsftpd.log chroot_local_user=YES

user scan useradd scan

passwd scan, anvÌnd root-lÎsenordet

Mappen /home/scan Ìr nu skapad

Undermappar fÎr varje client cd /home/scan

mkdir client1

mkdir client2

mkdir client3

Nummret hittar du vid inloggning och val av fÎretag i SystemQ

Brother mulitfunktionsskrivare
 • packa upp skrivaren, anslut till nÌtverket
 • i meny ser du vilket ip-nr den fÔtt frÔ DHCP-server
 • med weblÌsaren loggar in pÔ detta ip-nr
 • AnvÌndakon admin lÎsenord access
 • Network configuration
  • TCP/IP komplettera med gateway
 • Administrator settings
  • Ftp scan profile
  • per klient som skapade under /home/scan
   • LÌmpligt namn som kommer upp i skrivarens display
   • Ipnummer till systemq-server
   • usernamn scan
   • lÎsenord som angavs ovan fÎr scan
   • namn pÔ undermapp /client1
Volume i eloq.config LÌgg till

/opt/SystemQ/Eloquence_base.0710/etc

VOLUME SCAN //server/scan

cd /etc/opt/eloquence/8.0/eloq.config

VOLUME SCAN /scan

Dela ut volume i samba /etc/samba/smb.conf

    [scan]
    path = /home/scan
    writeable = yes
    browseable = yes
    #  valid users = gbk, kk, cg
    

Vid problem

Checklista
Felsökning

Uppdatering till Eloquence 8.20

 • Linux
  • /etc/init.d/eloq81 stop
  • Installation 8.20
   • http://eloquence.marxmeier.com/support/B0820/relnotes/linux_install.html
   • cd /opt/SystemQ/Eloquence-0820
   • Välj senaste version Eloquence.B0820-3.i686.rpm som passar OS
   • rpm -i Eloquence.B0820-*.i686.rpm
  • /etc/sysconfig/eloquence82
   • Flytta över konf från eloquence81
  • Flytta config
   • cd /etc/opt/eloquence/8.1
   • cp eloq.config ../8.2/
   • cp eloqdb.cfg ../8.2/
   • cp eloqdb-test.cfg ../8.2/
   • cp license ../8.2/
   • cp eloqsd.user ../8.2/
   • cp eloqsd.share ../8.2/
  • Starta databaserna
   • /etc/init.d/eloq82 start
  • Stäng 8.1
   • vi /etc/sysconfig/eloquence81
   • ELOQDB_START[0]=0
   • ta bort etc/init.d/eloq81
  • /etc/opt/eloquence/8.2/eloq.config
   CLSPATH       /opt/SystemQ/Classes
   VOLUME BIN8    /opt/SystemQ/bin8
   VOLUME ELOQBIN   /opt/eloquence/8.2/bin
   
  • /etc/opt/eloquence/8.2/license
  • /etc/opt/eloquence/8.2/eloqsd.app
  • /etc/opt/eloquence/8.2/eloqsd.share För att få breakpoints i IDE och run to corsor
   [SystemQ]
   Path = /opt/SystemQ
   Comment = SystemQ programfiler 8.2
   										  
   										  
  • httpd.conf
   • behöver uppdateras om webdlg används
   • sökväg till eloq_mod
  • elog-cgi
  • cd /var/www/html/shop/cgi-bin/eloq
  • rm eloq.cgi
  • ln -s /opt/eloquence/8.2/lbin/eloq.cgi eloq.cgi
  • Backup
   • vi /opt/SystemQ/tools/backup.ml (från crontab)
   • ändra sökvägar till 8.2
   • ändra till backup_82.exe.sh
  • Pdf_demon
   • crontab
   • */5 * * * * /opt/eloquence/8.2/bin/eloq Pdf_check.01 2>/dev/null
  • Maildemon
   • crontab
   • */3 * * * * /opt/eloquence/8.2/bin/eloq -t2 Mail_check82 2>/tmp/Mail_check.log
  • Startupscript
   • /etc/init.d
   • Ta bort eloq81
   • ln -s /etc/init.d/eloq82 /etc/rc.6.d/K30eloq82
   • ln -s /etc/init.d/eloq82 /etc/rc.5.d/S80eloq82
   • ln -s /etc/init.d/eloq82 /etc/rc.4.d/S80eloq82
   • ln -s /etc/init.d/eloq82 /etc/rc.3.d/S80eloq82
   • ln -s /etc/init.d /eloq82 /etc/rc.2.d/S80eloq82
   • ln -s /etc/init.d /eloq82 /etc/rc.1.d/K30eloq82
   • ln -s /etc/init.d /eloq82 /etc/rc.0.d/K30eloq82
 • Windows