"

Handbok SystemQ affärssystem

 1. Utskrift statistik artikel per distrikt
 2. Utskrift statistik artikel per kund och månad
 3. Utskrift statistik artikel per månad
 4. Statistik försäljning per lager
 5. Utskrift statistik kund per artikel och månad
  1. Statistik försäljning per produktgrupp med täckningsbidrag
 6. Transaktioner per artikel
 7. Analys av lagertransaktioner per artikel
  1. Utskrift transaktioner artiklar
  2. Utskrift av transaktioner per artikel, Borttagning av gamla transaktioner
  3. Utskrift transaktioner artiklar
  4. Analys av lagertransaktioner per artikel
 8. Statistik ordervolym

Statistiker som förekommer i SystemQ

Kund-månad-statistik Försäljningsstatistik summeras på kunden när fakturajournal skriv ut.

Statistiken visas i affärskontakter Flik Statistik

Utskrifter kan göras från utskrift i affärskontakter

Kund-månad-statistiken kan användas vid urval företag

Statistiken summeras i 36 månader, 3 år, det första året i statistiken lagras i egenskaper kundres

Artikel-månad-statistik Försäljningstatistik summeras på artikelns lagerpost vid utleveranserna, Återrapportera utleverans och vid direktfakturering från kundorder
Kund-artiklel-månad-statistik Försäljningsstatistik summeras på kund-artikel när lagerjournal skrivs ut
Leverantör-artikel-månad-statistik Inköpsstatistik summeras på leverantör-artikel när leveratörsfakturakontroll körs