Försäljning i butik, certifierat butiksdatasystem, kassaregister

Affärssystemets butiksdata är ett integrerat butiksdatasystem som erbjuder unik säkerhet där SystemQ:s loggningsfunktioner och övriga avstämningsfunktioner ger full kontroll både internt och mot myndigheter. Affärssystemets stora kapacitet medger hantering av många kassor. Att affärssystemet är webbaserat innebär att man kan hantera butiker på många olika orter mot en gemensam server

Ett LINUX-baserat kassaregister tar säkerheten till högre nivå

 
SystemQcertifierade butiksdataprogram
CleanCach kontrollenhet
HP Compaq 500B MT E3200 2GB 320GB
LCD-display - TFT - 22"
Citizen CT-S2000 kvittoskrivare
3S-423 Kassalåda
Linksys RV042 Brandvägg
Open Office kontorsprogram
Monzilla Thunderbird Mialprogram
Mozilla Firefox Webläsare