EDIFACT

Elektronisk handel
EDIFACT

Elektronisk Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 

EDI innebär att information överförs från ett företags datasystem till ett annat företags datasystem utan någon manuell hantering.

Förenta Nationerna har sammaställt regler hur dessa överföringar skall ske i EDIFACT-standarden.

SystemQ har en integrerad EDIFACT-tolk

 
Mottagning och bearbetning av ORDERS
Sändning av ORDERS
Sändning av INVOC, fakturor
Databas för definition av EDFACT-meddelanden
Kvitton på överförda meddelanden