Moduler som ingår i affärssystemet

 
När du köper affärssystemet SystemQ får du hela programpaketet redan från början. Du har tillgång till alla funktionerna. När sen behoven uppstår, det gör dom, är det bara att köra de program du behöver utan några dyra och omständliga uppdateringar, där licenskostnaden vanligtvis är den minsta kostnaden.
 
CRM, Affärskontakter  Kunder, prospects och leverantörer lagras i en gemensam databas 
Säljstöd & marknadsföring  Program för att effektivisera säljarnas arbete 
Försäljning  Allt från offert till utleverans och fakturering av kundorder 
Butiksdata  Kassaterminaler för försäljning i butik 
Lager med flera olika lagerplatser  Avancerad lagerhantering som hanterar företagets logistik 
Artikelregister  Hantering av artiklar
Inköp  Inköp av varor till lagret, inleveranser och avstämmning mot leverantörsfakturor 
Material och produktionsstyrning, MPS  Rutiner för att hantera strukturartiklar, tillverkningsorder nettobehovsberäkningar 
Kundreskontra-Fakturering  Kundreskontra, fakturering, inbetalningar, påminnelser, avtalsfakturering 
Leverantörsreskontra  Hantering av leverantörsfakturor, utbetalningar 
Bokföring & ekonomi  Ekonomisystem för bokföring, ekonomiska rapporter, rapporter till myndigheter
Löner  Affärssystemet innehåller en komplett lönemodul. Utbetalningar av löner, rapporter till myndigheter, skatteredovisning
Statistik  Statistik över inköp och försäljning fördela på kunder, artiklar och leverantörer 
E-handel med EDIFACT  Elektronisk handel i Affärssystemet 
Internethandel  Integrerad web-butik 
Web-order  Orderegistrering för kunder över Internet