Marknadsmodul med säljstöd

Marknadsmodul med säljstöd
Säljstöds-modulen i SystemQ underlättar och förbättrar försäljningsarbetet, dels genom att kunder kan klassas för bättre urval vi utskick, dels genom planering av marknadsaktiviteter samt inte minst genom
att säljaren kan planera kundkontakter och rapportera vad som hänt.
   
  • Klassning av personer för selektiv bearbetning
  • Planering och genomförande av aktiviteter
  • Säljstöd för planering och rapportering av kundkontakter
  • Import av adresser från t.ex. PAR
  • Uppföljning av aktiviteter
  • Obligatorisk klassning av kunder