Hanterar försäljning från offert till faktura

Hanterar försäljning från offert till faktura

SystemQ används av Business to Business företag. Vi fokuserar i affärssystemet framför allt på försäljning. Hantering av order, lager och inköp är företagets kärnverksamhet. Det är dessa funktioner som måste fungera maximalt bra. Att affärssystemet överför alla dessa affärshändelserna till reskontror, bokföring, resultatrapporter, statistik och bokslut på enklast möjliga sätt är mer att betrakta som "grädde på moset"