Inköp, inleveranser

Inköpsrutinen hanterar inköp till lagret samt inköp av direktleveranser. I inköpsrutinern finns även bevakningsfunktioner för kontroll att rätta kvantiteter är beställda och ett leveranstider hålles.
 
  • Behovlistan visar inköpsbehov över tiden
  • Larmlista visar brister på lagret
  • Inköpsordrar, automatisak eller manuella
  • Leverasnbevakning
  • Inleveranser
  • Avstämning av leverantörsfakturor som lagras i leverantörsreskontran
  • Valuta