Material och produktionsstyrning

 
SystemQ:s MPS-modul hanterar företagens tillverkning. Även företag utan egen tillverkning kan ha
nytta av att kunna bygga upp artikelstrukturer, legotillverkning m.m.
 
  • Hanterar tillverkninsordrar med beläggningsplanering
  • Återrapportering av tid och materialförbrukning
  • Produktionsrapporter för snabb kalkylmässig avräkning av råmaterial
  • Kopplat till SystemQ:s artikla, inköp och kundorder
  • För och efterkalkyler