Fakturering och kundreskontra

 
Kundreskotran hanterar manuell fakturering, utskrift och bokföring av fakturor som bildats i andra delsystem. Inbetalning av fakturor i SEK och i valuta. Beräkning av valutadiferenser.
Bevakning, påminnelser och räntefakturer. Kundreskontran innehåller även funktioner för avtalsfakturering, kan även användas för t.ex hyresfakturering.
 
 • Fakturor från försäljningsmodulen
 • Kreditering, kopiering av fakturor
 • Fakturaurskrifter
 • Postens Faktura E-brev, EDIFACT-faktura
 • Bokföring av fakturor
 • Ändra villkor
 • Valuta
 • Automatisk beräkning och bokföring av valutadifferenser
 • Språk
 • Samfakturering
 • Betalningpåminnelser, Räntefakturering
 • Kundreskontrajournal
 • Reskontra på kund
 • Avtalsfakturering