Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran hanterar inkommande fakturor.

Utbetalning av fakturor med LB-rutin till bankgirot

 • Leverantörfakturor
 • Leverantörsfakturor som avstäms mot inköp med automatisk kontering
 • Bokföring av leverantörsfakturor
 • Ankomstregistrering
 • Utbetalningar
 • Utbetalningsunderlag
 • Datafiler för sändning till bankgirot och postgirot
 • Leverantörsfakturor i valuta
 • Automatisk beräkning och bokföring av valutadifferenser
 • Leverantörsreskontrajournal med avstämning mot bokföring
 • Historisk leverantörsreskontrajournal till bokslut
 • Reskontra på leverantör