Ekonomi, bokföringsprogram

Ekonomi, bokföring
 
Ekonomirutinerna i affärssystemet hanterar löpande bokföring, resultat och balansrapporter, momsredovisning, Intrastat, likviditetsrapporter m.m. Alla övriga program i affärssystemet som har transaktioner som påverkar bokföringen är helt integrerade vilket underlättar avstämningar och minskar manuellt arbete.
 
 
 • Valfri kontoplan, BASPLAN eller BAS96
 • Löpande bokföring
 • Budgetering och budgetuppföljning
 • Import och export av SIE-filer
 • Dagbok och huvudbok
 • Resultat och balansräkning
 • Ingående balans och råbalans
 • Momsredovisning
 • Momsredovisning kvartalsrapport
 • Intrastat
 • Avstämningar mot reskontror och lager
 • Alla transaktioner i övriga moduler bokföres automatiskt