Projektredovisning

SystemQ projektredovisning administrerar tjänsteförsäljning, typ revision och konsultarbeten

Projektredovisningen kan även användas som portal för interna projekt och är integrerad med övriva moduler

I projektredovisning kan man hantera projekten utifrån själva projektet eller utifrån projektdletagaren
I programmet där man hanterar projketredovisningen utifrån projektdeltagaren kan man även registrera frånvaro och körjournaler. Frånvaror är då kopplat till SystemQ:S lönemodul.
I programmet där man hanterar utifrån projketen kan följa upp kostnader och intäkter på projektet.