"

Handbok SystemQ affärssystem

Allmänna gemensamma funktioner för affärssystemet

I texterna finns länkar mellan olika handbokssidor. Om sidan du hoppar till har en länk till text inne på sidan kommer denna länk att vara första rader du ser av sidan.
 1. När du är inne i ett SystemQ-program kan du trycka på tangentborders tangent F1 för att visa aktuell handbokssida
 2. Snabbvalstangenter Med Alt+bokstav kan man välja funktioner i SystemQ, se vilka bokstäver som kan användas
 3. Arbeta mer ark Registrering i dialogrutor som har kalkylarks-layout
 4. Snabbvalsmenyer Menyer för snabba hopp mellan programmen
 5. Inmatning av numeriska fält med kalkylatorfunktion
 6. Datum Inmatning av datum
 7. Klipp ut och klista in
 8. Hjälptexter
 9. Skriva in tecken som inte finns på tangentbordet
 10. Arkiv med kopia av journaler och pdf utskrifter
 11. Arkivering av kopia på offerter, ordererkännande, fakturor mm
  1. När arkivering sker
  2. Var kopian finns
  3. Visa kopian
   1. I affärskontakter
   2. I program
 12. Välja vilken skrivare som skall användas, eller pdf och mail
 13. Semestermeddelande Aktivering av semestermeddelande vid frånvaro som skall skickas som svar på inkommande post

Inmatning av numeriska fält med kalkylatorfunktion

I alla numersika fält kan du
 • Använda punkt eller komma
 • mata in matematiska uttryck som t.ex. 1456*1.25 för att lägga på moms, detta ger en kalkylatorfunktion

Klipp ut och klista in

I alla fällt kan man använda Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V för att ångra, klippa ut, kopiera och klistra in.

Genom att högerklicka på fälten får man upp en meny för motsvarande funktioner

Hjälptexter

Genom att peka på ett fält kan man få upp en hjälptext som talar om hur fältet kan användas, alla fält har inte någon text