"

Handbok SystemQ affärssystem

Individregister administrerar maskiner, containrar i affärssystemet

 1. Underhåll och avskrivningar
  1. Söka efter individer, lista
  2. Avskrivningar individregister
  3. Registrera ändra individer
 2. Efterkalkyl individregister
 3. Uthyrning och service av maskiner som har unika artikelnummer
 4. Inköp, uthyrning, försäljning av utrustning med serienummer
  1. Flödesschema med förklaring av individers status
 5. Automatiskt skapa löpande serienr
  1. Inställning av räknare för löpande serienr
  2. Skapa individer med löpande serienr
 6. Inleverans med manuella serienummer
Detta program används för att hålla reda på leveranser av artiklar som har serienummer. Genom att fylla i fälten för kunden och artikel så kan du spåra artiklar som har levererats till kund. Detta underlättar arbetet när eventuella returer eller garantier skall behandlas.

Söka efter individer, lista

Du kan söka efter individer med olika metoder, anger du inget val kommer alla upp. Resultatet visas i Fliken Lista.

 • Individer på ett visst företag
 • Indvider på viss ordernummer
 • Indvider på viss Inköpsnummer
 • Indvider på viss ÅF-nummer
 • Artikelnummer
 • Serienummer
Markeras "Testa dubletter" kommer affärsystemet att leta efter om det flera individer som har samma serienr

Registrera ändra individer

Anskäffningsvärde Individens inköpspris inklusive tull och fraktprocent

Individen uppdateras med anskaffningskostnad i leverantörsfakturakontroll med pris på fakturan plus belopp att fördela plus frakt och tull som finna på artikelns leverantör

Planm avskr år Anger du antal år kan du göra en planmässig avskrivning i stället för %

Du skall även markera "Använd planmässig avskrivning när planm år finns " för att aktivera detta.

Anger man värdet -1 kommer ingen avskrivning att ske

Avskrivningar individregister

Verkställ avskrivning När testkörning inte är förbockad kommer avrskivningen att verkställas

 • Avskrivet belopp beräknas
 • En avskrivnings post kopplad till individen lagras
 • En verifikation skapas och lagras
   Konton som används
  • BAS 96
   • Konto för anlaggning: 1220
   • Konto för avskrivning: 1229
   • Kostnad avskrivning: 7832
  • EU BAS
   • Konto för anlaggning: 1820
   • Konto för avskrivning: 1829
   • Kostnad avskrivning: 7910
  • Varje individ får egna konteringar med kostnadsbärare för att bokför värde skall kunna beräknas på indivinivå vit utrangering eller försäljning
  • Saknas konto kommer verifikationen ej att lagras
Testkörning När test är markerad sker inga uppdateringar när du trycker på UtförAvsrivning
Urval Välj uthyrda och eller lager

Ange T.o.m. månad, normalt till nuvarande månad.

Ange t.o.m. datum för avskrivning, troligen sista datum i räkenskapsår

Ange hur många % som skall skrivas av, T.ex 20%

Ande om planmässig avskrivning skall användas

Sålda under året Sålda i år visar individer som har status KUND och fältet använd senast inom nuvarande räkenskapsår.

Inga andra val skall göras