Installation av SystemQ och Eloquence på servrar och klienter (ny)

Revision:2020-09-03
 1. Installation server
 2. Installation av klient
 3. Installation av klient för att använda molnstjänst
 4. Installation och konfigurering av skrivare
 5. Installation och konfigurering av Eloquence
  1. Installation av Eloquence på Linux, databaser
  2. Beskriver databasens konfiguration i filen eloqdb6.cfg
  3. JEloq.cfgr
 6. Konfigurering av hemsida
 7. FTP-server
 8. Inscanning av fakturor
 9. Konfigurering behörighet på hemsida

SystemQ är en Client/Serverlösning. Efter installation av program och dialogfiler skall du konfigurera hur de olika delarna skall kommunicera med varandra. Följer du följande steg kommer du att kunna köra SystemQ