Installation av SystemQ och Eloquence på servrar och klienter (ny)

Revision:2020-09-03
 1. Installation server
 2. Installation av klient
 3. Installation av klient för att använda molnstjänst
 4. Installation och konfigurering av skrivare
 5. Installation och konfigurering av Eloquence
  1. Konfigurerar Eloquence miljö i filen eloq.config
  2. Beskriver databasens konfiguration i filen eloqdb6.cfg
  3. JEloq.cfgr
 6. Konfigurering av hemsida
 7. FTP-server
 8. Inscanning av fakturor
 9. Konfigurering behörighet på hemsida

SystemQ är en Client/Serverlösning. Efter installation av program och dialogfiler skall du konfigurera hur de olika delarna skall kommunicera med varandra. Följer du följande steg kommer du att kunna köra SystemQ