"

Handbok SystemQ affärssystem

Rutiner för marknad och säljstöd

Säljstöds-modulen i affärssystemet underlättar och förbättrar försäljningsarbetet, dels genom att kunder kan klassas för bättre urval vi utskick, dels genom planering av marknadsaktiviteter samt inte minst genom att säljaren kan planera kundkontakter och rapportera vad som hänt.
 1. Grundata
  1. Registrera koder som skall användas
  2. Intressekoder
  3. Distributionskoder
 2. Företagsregister
  1. Affärskontakter personer
  2. Importering företag från fil
  3. Urval företag
  4. Villkor för obligatorisk klassning
 3. Säljstöd
  1. Planera aktivitet
  2. Säljstöd används för löpande kontakter med företagen
  3. Bevakning av aktuella säljplaneringar
 4. Mailutskick
  1. Utskick av epostmeddelande

Aktiviteter

Vi använder oss av aktivitetskoder som vi lägger upp i Marknadsaktivitet registrera för att planera och rapportera kundkontakter. Aktivitetskoderna kan även användas vid urval i marknadsaktiviteter

En marknadsaktivitet har alltid en aktivitetskod, en säljare, ett företag och kontatperson samt tidpunkt då den skall utförass

Marknadsföringsprocessen

Klassning av kunder/företag, Intressekoder, Distributionskoder För att få en struktur på företagsregistret ur marknadsföringssynpunkt skall vi klassa kontaktpersonerna på företagen genom att förse dem med intressekoder och distributionskoder. Detta kan vi göra i affärskontakter personer eller med rutinen klassning av kunder

För att bibehålla standarden som vi uppnått efter detta arbete kan vi välja att slå på oblgiatorisk klassning

På företagsnivå kan även Sorteringskoderna användas för uppdelning av företagsregistret.

Inläsning av adresser från t.ex. PAR Om vi vill lagra de adresser som vi köpt gör detta i med importering företag

Redan här kan vi lägga in en planeringskod med datum för den fortsatta bearbetningen

Urval företag Med urval företag kan vi välja företag från databasen som skall vara med i aktiviteten och lagra en planerad aktivitet på dessa
Planering av kunder i databasen Med rutinen Planera aktivitet kan vi lägga till företag till vår marknadsaktivitet.

Här kan vi lägga till och dra ifrån företag från aktiviteten

Visa hur många som är planerade Med planeringstabellen kan vi se hur många företag som finns med i vår planering
Underlag i listform En Marknadslista över företag som är med kan skrivas ut
Etiketter till utskick Adressetiketter över företag som är med kan skrivas ut eller så Exportera till datafil för att ett annat förtag skall adressera utskicket

Missa inte möjligheten att samtidigt lägga in en rapport på företagen som är med

Uppföljning med frågeformulär Kvalificering av kunder med hjälp av ett frågeformulär
Manuell uppföljning/försäljning Säljstöd används för löpande kontakter med företagen
Statistik I rapporttabellenkan vi se hur många aktivitetsåtgärder som blivit utförda

Övriga rutiner

Allmän företagsinformation Ägarförhållanden, Aktiekapital mm
Marknadsaktivitet registrera Uppläggning av aktivitetskoder som skall användas
Registrera säljare Uppläggning av säljare