"

Handbok SystemQ affärssystem

Moduler som hanterar artiklar och produkter

 1. Allmänt

  1. Artikelnr SystemQ:s hantering av artikelnummer, speciella artikelnummer
  2. Söka efter artikel affärssystemets generella sökfunktion
 2. Registrering av artiklar m.m.

  1. Pdm Huvudprogram för underhåll av artiklar, strukturer
  2. Struktur, artikel består av Affärsystemets rutiner för att bygga upp produktstrukturer
  3. Produktgrupper registrera Produkgrupper för indelning av artiklar. Stryr kontering av transaktioner
  4. Utländsk benämning Registrera utländsk benämning på artikel
  5. Specifikation Definition av typer av tekniska specifiationer som sen kan användas för att göra tekniska beskrivningar på artilklar
  6. Tullkoder och taric Koder för redovisning i Intrastat och tulldeklarationer
  7. Registrera klass Lägga upp klasser i en trädstruktur som sen kan användas på artiklar. Blir en metod att söka efter artiklar. Anpassat för att använda på en hemsida
  8. Byte artikelnummer Byta ut ett artikelnummer eller slå ihop 2 artikelnummer. Kan även användas för att rensa bort gamla artiklar
  9. Ersätt artiklar Lägga upp ersättningsartiklar för utgående produkter
  10. Ta bort artiklar Ta bort enstaka eller urval av artiklar
 3. Prishantering

  1. Försäljningspriser 5 prislistor på artikeln
  2. Inköpspriser
   1. Anbudsstöd från leverantör
  3. Kundpriser Kundunika pris-listor. På kunder, kategorier eller distriktkod
  4. Beräkna priser Beräkna nya priser från inköpriser eller mellan prislistor
  5. Kampanjer Lägga upp kampanjpriser på artiklar
  6. Läs in prislista från datafil Importera priser och artiklar från kalkylark eller skv-filer
  7. Staffla priser Lägga upp volymrabatter på artiklar
  8. Valutapris på artikel Lägga upp försäljningspris i valuta
 4. Grundinställningar, övriga rutiner kopplat till Pdm

  1. Lönsamhet per produktgrupp, utskrift Analys från bokförda värden per produktgrupp
  2. ABC-kod artiklar Klassa artikla med ABC-kod utifrån omsättningsklasser