"

Handbok SystemQ affärssystem

ADMINISTRATION OCH ANVÄNDNING AV SYSTEMQ:S WEBMOTOR

Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ

SystemQ har en integrerad webmotor med vars hjälp man kan bygga upp en hemsida genom att lagra information i en databas.

Hemsida kan integreras med SystemQ:s artikelregister och ordersystem.

Webmotorn kan även användas för klubbar då hemsida blir integrerad med affärskontakter som används som medlemsregister.

 1. Funktioner för användare
  1. Inloggning webbutik
  2. Inloggning på webserver
   1. Webbutik med projekt, styrning av projekt och konteringar
  3. Inloggning i systemq
  4. Ändra ditt namn adress m.m.
 2. Administration och konfigurering
  1. Användarkod och lösenord för inloggning på webserver
  2. Användarkod och lösenord för inloggning i SystemQ
  3. Konfigurering av hemsidan
  4. Editering av hemsidan
  5. Konfiguration och installation av webbutik
  6. Synkronicering av data med webservices
 3. Webrakning Styrning vilka artiklar som skall visas som kundens "Aktuella artiklar"

Inloggning

För att komma åt viss information måste man vara inloggad på sidan med sin användarkod

Arbetsgång:

Starta inloggning Från menyn väljs Login. Står det Logout är du redan inloggad

Ange kod och lösenord
Om du inte har fått någon kod eller lösenord Det finns 2 alternativ, antingen fråga den web-ansvariga eller om din epostadress finns i databasen skickar du den

Du skickar med knappen "Sänd nu för inloggning"

Finns e-postadressen får du detta svar:

Användarkod och lösenord är nu på väg till dig.

Lyckan inloggning

Efter lyckad inloggning visas denna bild upp där du ser ditt namn.

På grund av säkerhetskäl kan du nu behöva uppdatera sidan för att få full tillgång. Du behåller dock din inloggning.

Användarkod och lösenord för inloggning på webserver

Vi använder samma inloggningskod när man loggar in på webservern som personen har som nummer i personregistret.

Inloggning på web-server innebär att säkerhetskontrollen hanteras av appache-servern och som bestämmer vilka rätteheter som man erhåller. SystemQ:s webmotor använder sedan denna inloggningskod för att avgöra vilket företag som man tillhör.

Personens intressekoder styr vilka funktioner som man har i SystemQ:s webmotor

Kod och password Filen som lagra användarkoder och password lägger i under mappen /www/passwd. I denna mapp har varje hemsida sin underkatalog.

I detta exempel får en hemsida accent en underkatalog med samma namn

Filen som lagra koderna och lösenorden heter passwords

Kommandot för att lägga upp en kod är htpasswd eller htpasswd2

 • Starta Putty och logga in på servern som root
 • lägg upp en ny kod med:
  htpasswd2 /www/passwd/accent/passwords GBK

  eller

  htpasswd /www/passwd/accent/passwords GBK

 • Svara med lösenord två gånger. OBS! använd ej tangenterna på det numeriska tangentbordet
Koppla kod till grupp Rättigheterna är kopplade till en grupp. Gruppen finns i filen .htgroup
 • Öppna filen med editeraren vi:
  systemq:/www/passwd/accent # vi /www/passwd/accent/.htgroup
 • Placera markören i slutet av gruppens rad
 • Tryck på A för att lägga till text
 • Lägg till koden
  accent: P10708 GBK
 • Spara filen genom att trycka på
  • Escape
  • Skriv kolon (:), markören flyttar nu till längs ner på skärmen
  • Skriv wq! för att spara och avsluta
Aktivera lösenordshanteringen Om det finns en fil i hemsidans root-katalog som heter .htaccess är denna behörighetshantering aktiverad

filen styr vilka grupper som har behörighet

AuthType Basic
AuthName "Accent L&T Webshop a ML"
AuthUserFile /www/passwd/accent/passwords
AuthGroupFile /www/passwd/accent/.htgroup
<Limit GET POST PUT>
require group accent
</Limit>

Vi får nu följnade inloggningsmeddelande när vi anropar sidan från vår browser

Inlogging i webbutik och webbokningar
 • elog-cgi startar programmet Www.01
 • Rule styr om inloggning skall ske från Www
  • Global.Res$(3)=servernamn
  • Anropar Auto_logon
   • Databas Qwbas2.Qwbas öppnas
   • Söker efter servernamn (www.domain.se) i Win_login.Operatorsreg.Qwbas2.Qwbas
   • Foretag.Nr=Foretag_nr.Operatorsreg.Qwbas2.Qwbas
   • Hämtar Foretag.Nr.Foretag.Qwbas2.Qwbas
    • Namn på klientens databaser och databasvolym
    • Dokumnt root: Global.Res$(20)="DR:"&TRIM$(Foretag.Data$(5))
    • Com.Client$=VAL$(Foretag.Nr)
    • Com.Foretag$=Foretag.Foretag$
  • SUB Www anropas
   • Web_login(20201) anropas, Login webbutik
    • Sid=9999
     • Global.Foretagsnr$=Res.Foretagsnr$=Res.Info$(3)="WEB"
     • Res.Data(1)=VAL(Com.Client$)
     • Res.Info$(5)="TMP"
     • Res.Info$(Res_phase)="EJ INLOGGAD"
     • Get_person
      • Söker efter E_mail.Person.Frbas.Databasvolym eller Kod.Person.Frbas.Databasvolym
      • Kontrollerar lösenord
      • Global.Res$(8)=Pers_namn$
      • Global.Res$(4)=Pers_nr$
      • P_code$=Kod$
      • Söker INTRESSE-PERS
      • ORGANISATION som ger Frbas.FORETAG
      • Global.Foretagsnr$=Foretagsnr$
      • Global.Res$(11)=Foretagsnr$
      • Global.Res$(31)
      • Global.Res$(7)=Sid:Res.Res_key$[1,22]="WW"&Pers_nr$
      • WBAS.RES(Res.Res_key$)
      • Lägger upp arbetsmapp i dokument root
      • WBAS.GUEST(Guest_nr$[1,10]=Pers_nr$)
    • Om processid är aktivit
    • Om processid ej är aktivt
     • Söker efter E_mail.Person.Frbas.Databasvolym eller Kod.Person.Frbas.Databasvolym
     • Kontrollerar lösenord
     • Global.Res$(8)=Pers_namn$
     • Global.Res$(4)=Pers_nr$
     • P_code$=Kod$
  • Web_boka2 anropas