"

Handbok SystemQ affärssystem

Affärskontakter i affärssystemet, kunder och leverantörer

SystemQ:s affärskontakter är en gemensam databas för kunder, leverantörer och andra företag som vi har kontakt med.
Genom att samla informationen på ett ställe undviker vi dubbellagring av information och skapar ett kraftfullt verktyg.
Här finns även affärssystemets säljstödsmodul som gör säljarnas arbetet effektivare

  Program i Affärskontakter
 1. Sökfunktion Gemensam funktion för företagsökning. Om man vill söka på namn eller nr, bankgiro mm
 2. Företagsregistret Huvudprogram för affärskontakter. Underhåll av kunder och leverantörer, säljstöd, utskrifter m.m.
  1. Underhåll kunder och leverantörer
   1. Adresser mm
   2. Kundinformation
   3. Leverantörsinformation
   4. Kontaktpersoner
   5. Avdelningar
   6. Arkiverade dokumnet
  2. Urval, sökning, export av data till artbetsfil
  3. Utskrifter
  4. Statistik
 3. Byte av företagsnummer Byta förtagsnummer, slå ihop två företag till ett
 4. Ta bort företag Ta bort enstaka eller flera företag
 5. Individregister Register över produkter som kunden köpt med seriernummer, garantidatum m.m.
 6. Kundspecifika priser Kundspecifika prislistor
 7. Stora organisationer Hur bl.a. annat fakturering kan ske i större organisationer med olika faktureringsadresser
 8. Intressekoder
  1. Marknadsmodulen där intressekonder används
  2. Klassning av kunder
 9. Sorteringskoder Kodning av företag på företagsnivå