"

Handbok SystemQ affärssystem

Översikt över affärssystemets rutiner för försäljning

Affärssystemet hanterar försäljning, d.v.s från offert till bokföring av inbetalning Beroende på verksamhetens art sker detta på olika sätt i SystemQ
Vi har därför gjort beskrivning av olika allternativ till processer som kan ske var för sig eller samverka med varndra.
Arbetsgången kan naturligtligtvis varieras efter behov och rutiner från olika processer användas efter behov.
 1. Registrera kundorder, ändra och underhåll
 2. Försäljning från lager
 3. Chach & Carrie försäljning, kontanförsäljning med kundorderprogrammet
 4. Butiksdata
 5. Kundorder med inköp som levereras över lager
 6. Kundorder med inköp som levereras från leverantör till kund
 7. Försäljning av grupperade strukturartilar, med kundorderstyrd legotillverkning och förskottsfakturering. Leveransbevakning i kalender
 8. Kundorderstyrda inköp som skall levereras till tredje parts lager för montering/packning för att därefter levereras till det lager kundordern skall levereras från.
 9. Serviceorder och garantiservice utan fakturering
 10. Övriga försäljningsrutiner
  1. Order per kund
  2. Order per artikel
  3. Restorderhantering
 11. Registrering av order på mobila enheter

Försäljning från lager

Kundorder Inkommande ordrar registreras,
Packsedel utskrift Som underlag för utleverans/plockning/packning skrivs en packsedel
Återrapportera packsedel Återrapportera levererat antal, restnoteringar, frakkostnader, tillkommande artiklar.
Bildar en faktura på ordern.
Räknar av lagret och uppdaterar artikel-statistiken
Följesedel utskrift Utskrift av en följesedel med levererat antal som alternativ till packsedeln
Fraktsedel utskrift Utskrift på fraktsedelblankett
Postens företagspaket Utskrift på blankett för postens företagspaket
Utskrift faktura Fakturan kan skrivas ut nu eller senare.
För fortsatt hantering i kundreskontran se Fakturering till inbetalning

Chach & Carrie försäljning, kontanförsäljning

Kundorder Order på varor som levereras registreras
FaktDirekt

KontNota

Följesedel

Med en knapptryckning avslutas ordern med att en faktura/kontantnota eller följesedel skrivs ut.
Även när följesedel väljs skapas en faktura. Lager räknas av och artikelstatistik uppdateras
För fortsatt hantering i kundreskontran se Fakturering till inbetalning

Kundorder med inköp som leveras över lager

Offert En offert registreras i kundorderprogrammet
Inköpspriser Inköpspriser läggs in på orderrader med förklarande texter
Kalkyl på order Kontroll att offererade priser stämmer med inköppriser, täckningsbidrag
Utskrift offert Det finns 2 utskriftsmodeller för offerter, antingen som en variant av Ordererkännande eller Offert utskrift som har en mer brevlikannande layout
Omvandla till order När vi får en beställning kan den omvandlas till en order genom att ändra ordertyp eller kopieras till en order
Inköpsorder från kundorder Nu skapas de inköpsordrar som behövs till kundordern.
Dessa inköpsordrar skrivs ut och skickas till leverantörerna
Status order Detta program används för att registrera orderberkräftelser från leverantörer så att du kan följa upp statusen på kundorder resp inköpsorder.

Uppdatera leveranstider och priser på båden inköp och kundorder.

Berkräfta inköp från leverantör

Ordererkännande Skriva ut ordererkännade till kund när vi fått leveranstider bekräftade
Bevaka inköp Med listan "Ej levererade inköpsorder" kan lagret kolla att inleveranserna sker
Inleverans När varorna kommer till lagret rappoteras dessa och FIFU-posterna kopplas exklusivt till kundordern
Leverantörsfakturakontroll När leverntörsfakturan kommer kontrolleras den mot inköpsorder och inleverans.
Verklig inköpskostnad går till kundordern
Packsedel utskrift Som underlag för utleverans/plockning/packning skrivs en packsedel
Återrapportera packsedel Återrapportera levererat antal, restnoteringar, frakkostnader, tillkommande artiklar.
Bildar en faktura på ordern.
Räknar av lagret och uppdaterar artikel-statistiken
Följesedel utskrift Utskrift av en följesedel med levererat antal som alternativ till packsedeln
Utskrift faktura Fakturan kan skrivas ut nu eller senare.
För fortsatt hantering i kundreskontran se Fakturering till inbetalning

Kundorder med inköp som leveras från leverantör till kund

Offert En offert registreras i kundorderprogrammet
Inköpspriser Inköpspriser läggs in på orderrader med förklarande texter
Kalkyl på order Kontroll att offererade priser stämmer med inköppriser, täckningsbidrag
Utskrift offert Det finns 2 utskriftsmodeller för offerter, antingen som en variant av Ordererkännande eller Offert utskrift som har en mer brevlikannande layout
Omvandla till order När vi får en beställning kan den omvandlas till en order genom att ändra ordertyp eller kopieras till en order
Inköpsorder från kundorder Nu skapas de inköpsordrar som behövs till kundordern.
Dessa inköpsordrar skrivs ut och skickas till leverantörerna
Kundens leveransadress på inköp
Status order I status order kan vi följa statusen på kundorder resp inköpsorder. Uppdatera leveranstider och priser på båden inköp och kundorder. Berkräfta inköp från leverantör
Ordererkännande Skriva ut ordererkännade till kund när vi fått leveranstider bekräftader
Leverantörsfakturakontroll När leverntörsfakturan kommer kontrolleras den mot inköpsorder.
Verklig inköpskostnad går till kundordern
Kundordern märks för fakturering
Bilda faktura Fakturering av orderrader som blivit rapporterade som levererade i Leverantörsfakturakontroll
Utskrift faktura Fakturan kan skrivas ut nu eller senare.
För fortsatt hantering i kundreskontran se Fakturering till inbetalning

Försäljning av grupperade strukturartilar, med kundorderstyrd legotillverkning

och förskottsfakturering Leveransbevakning i kalender
Med denna metod säljer vi ganska stora ordrar med struktur-artiklar som är grupperade mellan rubrikradsartilar.
Offert En offert registreras i kundorderprogrammet Orderaderna grupperas med rubriksradsartiklar
Kalkyl på order Kontroll att offererade priser stämmer med inköppriser, täckningsbidrag
Leveranstid Beräknar snabbast möjliga leveranstid för hela ordern
Utskrift offert Det finns 2 utskriftsmodeller för offerter, antingen som en variant av Ordererkännande eller Offert utskrift som har en mer brevlikannande layout
Omvandla till order När vi får en beställning kan den omvandlas till en order genom att ändra ordertyp eller kopieras till en order
Förskottsbetalningar på kundorderFörsta förskottet faktureras på kunden
Beställning av legotillverade artiklar Nu skapas inköpsordrar på artiklar som skall legotillverkas till kundordern och strukturartiklar som skall inköpas.
Dessa inköpsordrar skrivs ut och skickas till leverantörerna
Packlista struktur Skriver ut lista över ingående delar inom grupperna, beräknar vikter för bokning av frakter. Skapar materialkort på ingående delar.
Ordererkännande Skriva ut ordererkännade till kund när vi fått leveranstider bekräftader
Kalender Visar kommande utleveranser i en kalender. Kontroll av lagersaldon mm
Proformafaktura Skriv ut en proformafaktura för exportorder
Packsedel utskrift Som underlag för utleverans/plockning/packning skrivs en packsedel
Återrapportera packsedel Återrapportera levererat antal, restnoteringar orderraader och delar,
Rapportering av på vilka pallar som delarna packas, pallvikter
Räknar av lagret och uppdaterar artikel-statistiken
Packing list Utskrift av lista med delarna fördelade per pall som skall fungera som bilaga till fraktdokument
Följesedel utskrift Utskrift av en följesedel med levererat antal som alternativ till packsedeln
Slutfakturering

Uppföljning av försäljning

Efterkalkyl på fakturerade kundorder
Täckningsbidrag per order
Orderstock per vecka Orderstock med kolumner per vecka

Bevakning försäljningsrutiner

Ej levererade order per artikel Utskrift av orderrader som inte är levererade på en artikel
Status packsedel utskrift Utskrift av ej återrapporterade packsedlar
Leveransplan utskrift Ordrar som skall levereras sorterad på vecka
Kundorderstock Utskrift/Visa skärm över inneliggande ordrar
Restorder utskrift Lista över restnoterade ordrar

Övriga försäljningsrutiner

Arbetsorder utskrift Arbetsorder kundorder som underlag för den som kall utföra arbete
Kopiera kundorder Kopiera kunder till en ny eller bygga på en befintlig
Status kundorder Statuskoder som används på kundorderrader