"

Handbok SystemQ affärssystem

Rutiner som ingår i affärssystemets kundreskontra

Kundreskontran hanterar manuell fakturering, utskrift och bokföring av fakturor som bildats i andra delsystem. Inbetalning av fakturor i SEK och i valuta. Beräkning av valutadiferenser. Bevakning, påminnelser och räntefakturor.

Kundreskontran innehåller även funktioner för avtalsfakturering som även kan användas för t.ex hyresfakturering.

 1. Affärsprocess fakturering till inbetalning

   Fakturering
   1. Fakturening av utleveranser/Försäljning
    1. När man återrapporterar packsedlar kan ordern faktureras
    2. Fakturera direkt i kundorder, kontantnota
    3. Samfakturering
    4. Fakturera levererade order, direktleveranser i faktura bilda
   2. Skicka xml-fakturor Peppol
   3. Fakturera avtal, hyror
   4. Fakturera projekt
   5. Fakturera dröjsmålsräntor
   6. Manuella fakturor, Order som inte fakturerats vid utleverans och manuella fakturor skapas i Bilda faktura
  1. Utskrift fakturor. Alla fakturor skrivs ut i en gemensam rutin
  2. Bokföring fakturor. Fakturajournal med verifikation bokför fakturorna och uppdaterar kund-månad-statistiken
  3. Ändra villkor. Om det blivit fel fakturadatum, förfallodatum eller villkor kan man ändra detta på faktura
   • Betalningsvillkor
   • Fakturadatum
   • Förfallodatum
  4. Fakturering av omvänd moms
 2. Inbetalningar
  1. Registrera inbetalningar av fakturor i SEK
  2. Inbetalningar med datafil från bankgiro
  3. Registrera inbetalningar i valuta
  4. Bokför inbetalningarna
   1. Arkivera fakturor
   2. Arkivera fakturor
   3. Inbetalningsjournal med verifikation
 3. Skapar en datafil för berordning av autogiro
 4. Kredithantering
  1. Kontroll av om kunder skall kunna lägga ordrar eller få dom levererade
  2. Kredithantering, frisläppning av kreditspärrade ordrar.
 5. Samfakturera ordrar
 6. Bevakning

  1. Fakturor på kund i kundreskontra fråga kan du se vilka fakturor som finns på kunden. Både aktuella och gamla
 7. Kundreskontrajournal skriver ut eller visas i skärm. Kan användas för avstämning mot bokföringen.
 8. Ej bokförda fakturor utskrift används för att hitta fakturor som ej blivit utskrivna eller bokförda
 9. Utskrift betalningspåminnelse
 10. Räntefakturering
  1. Bilda räntefaktura på fakturor som betalats för sent. Utskrift av underlag för räntefakturering
  2. Räntefakurering förfallna, Bilda räntefaktura på förfallna, ej betalda fakturor
  3. Lägg till påminnelse och ränta på nästa faktura
 • Avtalsfakturering Hyrersfakturering

  1. Lägga upp avtal, Registrera avtalsfaktura på kund och ange vad som skall faktureras
  2. Bilda avtalsfakturor, Bilda avtalsfaktura skapar fakturor på avtal. Nytt datum för nästa fakturering skapas
 • Grundinställningar

  1. Egenskaper, I egenskaper i kundreskontra finns inställningar för nästa fakturanr, konton samt en rad parametrar sonm styr olika egenskaper i kundreskontram
  2. Ledtexter, Fakturalayout Inställningar av fakturalayout i affärssystemet. Översättningar och ändringar av texter på fakturor, packsedlar, ordererkännanden och inköpsordrar
  3. Meddelandetexter, Efter fakturaraderna kan man skriva ut meddelanden per kundkategori, språk, valuta m.m.
  4. Betalningsvillkor, Registrera betalningsvillkor
  5. Leveransvillkor, Registrera leveranssvillkor
  6. Leveranssätt, Registrera leveranssätt