Handbok leverantörsreskontra i affärssystemet, leverantörsfakturor utbetalningar valutahantering
Revision:2022-03-23
 1. Inkommande fakturor
  1. Leverantörsfaktura ankomstregistrera
  2. Inscanning av fakturor, kursmaterial
  3. Inscanning av fakturor tekninsk neskrivning
  4. Epostade fakturor
   1. Konfigurering för att ta emot inkommande efakturor
 2. Attestering av fakturor, kursmaterial
  1. Attestering av fakturor handbok
 3. Registrera leverantörsfakturor
 4. Utbetalningar
   Svenska leverantörer med EURO
 5. Kreditnotor i leverantörsreskontran
 6. Visa en leverantörs leverantörsfakturor
 7. Leverantörsreskontrajournal Skriver ut inneliggande leverantörsfakturor
 8. Utskrift status leverantörsfaktura
 9. Förskott till leverantörer Registrera förskott på inköp som betalas och sedan avräknas på kommande fakturor
 10. Logik i flöde Beskrivning vilka faktorer och villkor som styr flödet i leverantörsreskontran
 11. Bokföring verifikationsdatum för leverantörsfakturor och utbetalningar
 12. Avstämningar
  1. Leverantörsreskontrajournalen sista sida stämmer av journalen mot konton
  2. Söka efter konteringar kan göra anlyser som visar underlag och kontrollerar transaktioner
  3. Hantering av avikelser

Mer Gen10 Entry