"

Handbok SystemQ affärssystem

Beskrivning av metoder i affärssystemet

Här beskrivs hur du kan använda SystemQ för att hantera olika affärsprocesser
Egen tillverkning av smycken Försäljning av smycken, hantering av kundorderstyrda inköp, smycken med strukturer
Uthyrning av maskiner Uthyrning och service av maskiner som har unika artikelnummer
Inkop-uthyning-serienr Inköp, uthyrning, försäljning av utrustning med serienummer
Containerhantering Förvaring och reperationer av containrar
Legotilverkning med individhantering Legotilverkning av produkter med individhantering och kundorderstyrda inköp

Video som visar affärsprocessen

Prenumererationer, medlemsavgifter Hantering av periodiska debitering av avgifter med SystemQ:s avgiftshantering
Webhandel Handel mellan företag över Internet med Integrerade affärssystem
Frakt Hantering och bokföring av frakt