"

Handbok SystemQ affärssystem

Bokför en månad

Beskrivning av normala rutiner under en månad.

Valutahantering är ej med här. Om fakturor med valuta förkommer skall SystemQ:s valutahantering användas

Var noga med att belopp på bankens kontoutdrag används i bokföringen för att underlätta avstämning

Ju oftare man skriver ut journaler, ju lättare blir avstämningen

 1. Lager löpande under månaden
  1. Inköpsorder skall göras på alla inköp av varor
   1. Registrera inköpsorder
   2. Rapportera inleveranser som uppdaterar lagret med lagersaldon
   3. Leverantörsfakturakontroll som kontrollerar inköpspriser och inleveranser
   4. Leverantörsfakturakontroll med verifikation bokför fakturorna, skrivs regelbundet beroende hur många nya fakturor som finns.
  2. Lagerjusteringar
   1. Utskrift av ej bokförda uttag kan göras för att hitta brister på lagret, minst en gång per månad
   2. Manuell lageruppdatering
   3. Manuell lageravräkning för att minska lagret t.ex. p.g.a. svinn
  3. Lagerjournal med verifikation bokför lagertransaktioner, kan väljas med "Endast arkivering" för att slippa en lång utskrift
   1. Bokför utleveransers kostnad sålda varor (KSV)
   2. Bokför lagerjustering
   3. Uppdatetera kund-artikelstatistik
 2. Alla övriga leverantörsfakturor som inte hör till inköpsorder
  1. Leverantörsfakturor registreras

   Efter registrering sätts fakturan in i bokstavsordning i pärmen "Leverantörsfakturor"

  2. Leverantörsfakturajournal med verifikation bokför fakturorna och kan samköras med inköps-fakturor, frisläpper fakturor för utbetalning.

   Journalen sätts in i pärmen "Journaler leverantörsreskontra" i fliken "Levfakturajournal", verifikationen sätts in i verifikationspärmen per månad

 3. Fakturajournal med verifikation bokför kundfakturor, körs regelbundet under månaden, frisläpper kundfakturor för inbetalning.

  Journalen sätts in i pärmen "Journaler kundreskontra" i fliken "Fakturajournal", erifikationen sätts in i verifikationspärmen per månad

 4. Betala leverantörer
  1. Boka vilka fakturor som skall betalas
  2. Skriv ut arbetskopia som kontroll vilka bokningar som gjort och frisläpper bokningar för utskrift av utbetalningsorginal
  3. Utskrift av utbetalningsorginal
   1. Banklista (stanslista) som underlag/dokumentation att göra utbetalningar, eller
   2. Utskrift och datafil för LB-rutin
  4. Utbetalningsjournal med verifikation skrivs ut efter varje gång som ett antal utbetalningar gjorts, alternativ finns för att bokföra alla utan tvång av utskrift

   Journalen sätts in i pärmen "Journaler leverantörsreskontra" i fliken "Utbetalningar" tillsammans med ev. kvitton från utbetalningen, verifikationen sätts in i verifikationspärmen per månad

 5. Få betalt från kunder
  1. Registrera inbetalningar av fakturor
  2. Inbetalningsjournal med verifikation bokför inbbetalningarna och skrivs ut varje gång ett antal inbetalningar gjorts

   Journalen sätts in i pärmen "Journaler kundreskontra" i fliken "Inbetalningar" tillsammans med insättningsuppgifter från banken, verifikationen sätts in i verifikationspärmen per månad

 6. Betala skatter
  1. Som regel före den 12:e skall skatter betalas. Ta fram tidigare gjord skattedeklaration som registreras som en verifikation där redovisningskontona töms och 1930 krediteras i samband med att betalningen sker
  2. Om man får pengar tillbaka regsitreras verifiktionen i samband med att detta sker
 7. Löner körs för dels tjänstemän, dels för kollektiv, var för sig
  1. Registera löneutbetalningar
  2. Skriv ut lönelista för att kontrollera registreringen
  3. Skriv ut lönespecifikationer till de anställda
  4. Avsluta löneperiod kan köras när alla är nöjda, då bokförs lönerna och statistik uppdateras
 8. Bokföring av övrigt, kvitton mm
  1. Registrera verifikation, stäm av mot kontoudrag
  2. Se till att få samma belopp konto 1930:s konteringsrader som det är på bankens kontoutdrag
 9. Månadsavslut när alla månadens händelser är bokförda
  1. Kontrollera att utgående balans för månaden på kontot stämmer med saldot på kontoutdrag från banken
  2. Skriv ut kundreskontrajournal för att stämma av kundreskontran mot bokföring
  3. Skriv ut leverantösreskontrajournal för att stämma av leverantörskontran mot bokföring
  4. Lagervärdelista används för att stämman av lagervärdet mot det bokförda värdet
  5. Kör "Momsdeklaration" för att beräkna och bokföra momsen. Vad som skall betalas/återfås läggs på redovisningskonto för moms
  6. Skattedeklaration löner skriver ut underlag för skattedeklarationen. Gå in på skatteverket och gör skattedeklaration, skriv ut och spara till skatten skall betalas