"

Handbok SystemQ affärssystem

Rutiner som ingår i affärssystemets ekonomimodul

Ekonomirutinerna hanterar löpande bokföring, resultat och balansraporter, momsredovisning, Intrastat, likviditetsrapporter m.m.
 1. Kontoplaner

  1. BASPLAN & BAS 96 Underhåll & uskrift av standarkontoplan som används som mall för nya konton
  2. Registrera konto, fördelningsnycklar Nya konton, koppling mellan kontoplaner & SRU, ingående balanser
   1. Visar konteringar per månad, budgetering av konton
   2. Registrering av fördelningsnycklar
  3. Kontoplan utskrift Utskrift av lista
  4. Kostnadställe
   1. Registrering av nya kostnadställen, visar konteringar per månad
  5. Kostnadbärare Registrering av nya kostnadsbärare, visar konteringar per månad
  6. SRU-koder och SIE-filer Överföring av huvudbok och transaktioner till deklarationsprogram och revisionsprogram
 2. Löpande bokföring

  1. Registrera verifikation Registrera verifikationer, titta på gamla, utskrift av verifikation
   1. Konteringsmallar för verifikationer och leverantörsfakturor
  2. Bokföring av transaktioner i andra delsystem
   1. Försäljning, Fakturajournal med verifikation
   2. Betalning av kundfakturor,Inbetalningsjournal med verifikation
   3. Kostnad sålda varor,Lagerjournal med verifikation
   4. Leverantörsfakturor, Leverantörsfaktura med verifikation
   5. Utbetalning till leverantörer Utbetalningsjournal med verifikation
   6. Bokföra löner, Avsluta löneperiod
  3. Lagra verifikation
  4. Rättningar
   1. Rätta verifikation genom att aktivera rättning i inställningar
   2. Rätta verifikation Lägga till konteringar till en befintlig verifikation som blivit fel

    Ändra datum på verifikation

   3. Summera om kontosaldo per månad i Avstämmning bokföring
   4. Läsa in bokföring från forwardloggar i Avstämmning bokföring
 3. Utskrifter

  1. Dagbok Utskrift av verifikationer med konteringar i verifikationsnummerordning
  2. Huvudbok Utskrift av konto med konteringar, avstämmning mellan konteringar och periodsaldon
  3. Likviditetsrapport Likviditetsrapport baserad på order och inköpsstock samt öppna fakturor till kunder och från leverantörer
  4. Råbalans Ingående balans Utskrift av ingående balanser, avstämning av dessa
  5. Resultat och balansräkning Utskrift av tre olika typer av resultat och balansräkningar
  6. Händelse på konto/k-ställe/k-bärare Analys av vilka konteringar som är gjorda på ett konto, kostnadsställe eller kostnadsbärare
  7. Sök konteringar på konto Söka efter vilka konteringar som är gjorda på ett konto, kostnadsställe eller kostnadsbärare
 4. Moms & Intrastat

  1. Momsredovisning Beräkning av moms, utskrift av underlag till deklaration samt boköring av moms
  2. Moms kvartalsrapporter Underlag för kvartalsredovisning moms
  3. Intrastat Underlag för Intrastat. Import &export inom EU
 5. Underhåll & Inställningar

  1. Egenskaper ekonomi Registrering av räkenskapsår, verifikationsnummerserier m.m.
  2. Avsluta räkenskapsår När bokslutet är klart för ett räkenskapsår skall man avsluta räkenskapsåret för att ge plats åt nya år. Det går att bokföra 18 månader efter från start av nuvarande räkenskapsår.
  3. Byta kontoByta konto
   1. Konvertera kontoplan till EUBASEN
 6. Övrigt

  1. Inventariebok Registrering av inventarier, utskrift av inventariebok
  2. Avstämningar
   1. Sök konteringar på konto Söka efter vilka konteringar som är gjorda på ett konto, kostnadsställe eller kostnadsbärare
   2. Analys av vad som ingår i en kontering
   3. Avstämning kundreskontra